Archiwa: Marzec2010

  • Mówiący – rasy i gatunki Ramaru

    Chciałem przejść do opisu księstwa Tiranu, kiedy uświadomiłem sobie, że trudno mówić chociażby o grupach społecznych albo Bela Rota, czy konflikcie z Rotakardem, zanim wyjaśni się cokolwiek na temat ras oraz gatunków istot rozumnych Ramaru. Zapraszam więc do krótkiej rozprawy o Mówiących… Grafiki i zdjęcia z różnych filmów i gier znalezione na Google.

  • Bursztyn i diament – czyli słowo o konwencjach

    Ważny element gry stanowią dwie konwencje, które pozwalają spojrzeć na Ramar z dwóch różnych punktów widzenia, które nazwałem roboczo Bursztynem i Diamentem. Jest to coś w stylu kolorów w Ścieżce. Więcej w artykule…