Przesunięcie akcji do 1511 roku

Początkowo zamierzałem akcję gry osadzić długo po wojnie z Rotakardem i starciach z Etrakare, w okolicach roku 1551, a może nawet 1611. Ostatnie dni Ramaru są jednak opisane bardzo lakonicznie, stwierdziałem więc, że nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonać małego przetasowania wydarzeń. Dlatego postanowiłem, że 1511 (albo 1512, jeśli nie zdąże skończyć w tym roku) będzie teraźniejszaściością gry Ramar RPG.

Bezpośrednie skutki na historię Ramaru są proste – wydarzenia z lat 1511 do 1554 opisane w legendach wydarzyły się nieco wcześniej (albo jeszcze do nich nie doszło). Elryk II Pokraka, który miał być synem Getianaena staje się jego (pół)bratem, wojna z Etrakare dopiero się zaczyna, a Zakon Rycerzy Ostrza i Płomienia (Tradycjoniści) dopiero raczkuje.

Pozwoli mi to szybciej przejść do rzeczy – a księstwo jest nawet w ciekawszym momencie, toczy bowiem wojnę na dwa fronty. Z Rotakardem na zachodzie (na szczęście dość zimną) oraz przybyszami z innego świata na wschodzie. A wszystko to podsycają wewnętrzne intrygi rozniecane przez Rubinowy Syndykat, czy pierwsze udane otwarcie w celach handlowych przejścia przez wrota między Antarem, a Niltą.

Comments (1) »

  • Nimsarn pisze:

    Wyglu0105da ciekawie. A co do Pokraki, wymyu015bliu0142eu015b juu017c czym siu0119 objawia jego mutacja? Ja bym proponowau0142 niedowu0142ad jednej z kou0144czyn/porau017cenie nerwów. A mou017ce nie jednej z kou0144czyn a pou0142owy ciau0142a (podziau0142 pionowy).

Dodaj komentarz

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>